• Logo_100
  • Lépjen kapcsolatba velünk
    info@dmgmedical.eu

  • A profilom
  • üres
    in 0,- Ft
 ComGate fizetési átjáró
ComGateVolné místo
MasterCardVisa
Česká spořitelnaČSOB
ERAFio banka
Komerční bankamBank
MonetaRaiffeisen BANK
SberbankUniCredit Bank
Slovenská sporitelňaTatraBanka
VÚB Banka

Kereskedelmi Feltételek

DMG MEDICAL s.r.o.

székhelyével: Teplická 284/12, 190 00 Praha 9

azonosító szám: 04094051

az internetes címen található online áruházon keresztül

 www.dmgmedical.eu

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A DMG MEDICAL s.r.o. vállalat, székhelye: Teplická 284/12, 190 00 Praha 9, Cseh Köztársaság, azonosító száma: 04094051 (a továbbiakban „eladó“) jelen kereskedelmi feltételei (a továbbiakban „Kereskedelmi Feltételek“) szabályozzák az eladó internetes áruházán keresztül az eladó és más természetes vagy jogi személyiség (a továbbiakban „vevő“) között megkötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban „adásvételi szerződés“) kapcsolatban vagy annak alapján keletkezett, szerződő felek közötti kölcsönös jogokat és kötelességeket. Az internetes áruházat az eladó a www.prirodauzdravuje.cz internetes címen üzemelteti, webes felületen keresztül (a továbbiakban „az áruház webes felülete“).

1.2. A Kereskedelmi Feltételek továbbá szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelességeit az eladónak a  www.prirodauzdravuje.cz internetes címen elhelyezett weboldalának (a továbbiakban „weboldal“) felhasználásánál és a további, ezzel összefüggő jogviszonyokat. A jelen Kereskedelmi Feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amelyeknél az eladótól árut vásárolni szándékozó személy az áru vásárlásánál a saját vállalkozása keretében jár el.

1.3. A Kereskedelmi Feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben van lehetőség a megállapodásra. Az adásvételi szerződésben kötött eltérő megállapodások elsőbbséget élveznek a Kereskedelmi Feltételek rendelkezései előtt.

1.4. A Kereskedelmi Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés oszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és az adásvételi szerződés magyar nyelven készültek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető meg.

1.5. A Kereskedelmi Feltételeket az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. A jelen rendelkezés nem érinti az előző változatú Kereskedelmi Feltételek hatálya alatti időben keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI SZÁMLA

2.1. A vevőnek a weboldalon történt regisztrációja alapján a vevő beléphet a saját felhasználói felületére. A vevő a saját felhasználói felületéről végezheti az áru rendelését (a továbbiakban „felhasználói számla“). Abban az esetben, ha azt a webes felület lehetővé teszi, a vevő az áru megrendelését regisztráció nélkül is elvégezheti, közvetlenül az áruház webes felületéről.

2.2. A vevő a weboldalon történő regisztrációnál és a megrendelésnél köteles helyes és valós adatokat megadni. A vevő a felhasználói számlájában feltüntetett adatok bármely változásánál köteles a megváltozott adatokat frissíteni. A vevő által a felhasználói számlában és az áru rendelésében feltüntetett adatokat az eladó helyes adatoknak tartja.

2.3. A felhasználói számlához történő hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval biztosított A vevő köteles megtartani a titoktartást a felhasználói számlájára való belépéshez feltétlenül szükséges adatokról és tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal semmilyen felelősséget az ezen kötelesség vevő által történő megszegéséért.

2.4. A vevő harmadik személyek számára nem jogosult lehetővé tenni a felhasználói számla kihasználását.

2.5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói számlát, főleg abban az esetben, ha a vevő a saját felhasználói számláját 2 évet meghaladó időtartamig nem használja, vagy abban az esetben, ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésben (beleértve a Kereskedelmi Feltételeket is) szereplő kötelességeit.

2.6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói számla nem feltétlenül folyamatosan hozzáférhető, tekintettel az eladó hardveres és szoftveres felszerelésének a szükséges karbantartására, esetleg harmadik személyek hardveres és szoftveres felszerelésének a szükséges karbantartására. 

    

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az áruház webes felülete tartalmazza az eladó által eladásra szánt áruk listáját, az egyes, kínálatban szereplő áruk árával együtt. A kínálatban szereplő áruk ára tartalmazza az általános forgalmi adót és minden az áruval összefüggő illetéket.  Az egyes áruk kínálata és az áruk addig maradnak érvényben, amíg az áruház webes felületén szerepelnek. Jelen rendelkezés nem korlátozza az eladó lehetőségét egyedi feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésre. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk eladási kínálata nem kötelező érvényű és az eladó nem köteles adásvételi szerződés megkötésére ezen áru tekintetében.

3.2. Az áruház webes felülete a termékek  csomagolásával és a kiszállításával összefüggő költségekről is tartalmaz tájékoztatást. Az áruház webes felületén feltüntetett áruk csomagolásával és a kiszállításával összefüggő költségekről szóló tájékoztatás csak abban az esetben érvényes, ha az áru Magyarország területén kerül kézbesítésre.

3.3. A vevőnek a termék megrendeléséhez ki kell töltenie az áruház webes felületén található megrendelési formanyomtatványt. A megrendelési formanyomtatvány főleg a következő információkat tartalmazza:

- a megrendelt áru (a vevő a megrendelt árut „belehelyezi“ az áruház webes felületén lévő elektronikus bevásárló kosárba)

- az áru vételárának kifizetési módja, adatok a megrendelt áru igényelt kézbesítési módjáról és

- tájékoztatás az áru kiszállításával összefüggő költségekről  (a továbbiakban együttesen „megrendelés“).

3.4. A megrendelés eladó részére történő elküldése előtt a vevőnek lehetősége van arra, hogy a vevő által a megrendelésbe behelyezett adatokat ellenőrizze és módosítsa éspedig az arra való tekintettel, hogy a vevőnek lehetősége van az adatoknak a rendelésbe történő felvitele közben keletkezett hibák megállapítására és kijavítására is. A vevő a megrendelést a „Megrendelés elküldése“ nyomógombra történő kattintással küldi el az eladónak. A rendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyes adatoknak tekinti. Az eladó a megrendelés átvételét követően elektronikus posta útján haladéktalanul megerősíti a vevő részére a megrendelés átvételét, éspedig a vevőnek a felhasználási felületén vagy a rendelésben feltüntetett elektronikus postacímére (a továbbiakban „a vevő elektronikus postacíme“).

3.5. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (tekintettel az áru mennyiségére, a vételár összegére, a kiszállítás feltételezett költségére) mindig jogosult arra, hogy felkérje a vevőt a megrendelés utólagos megerősítésére (pl. írásos formában, telefonos úton).

3.6. Az eladó és a vevő közötti szerződéses viszony a megrendelés elfogadásának a kézbesítésével (akceptálás) jön létre, amennyiben az az eladó által elektronikus posta útján kerül elküldésre, a vevő elektronikus postájafiókjának a címére.

3.7. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződés megkötésére, és főleg azokkal a személyekkel nem, akik megelőzően súlyosan megszegték az adásvételi szerződést (beleértve a Kereskedelmi Feltételeket is).

3.8. A vevő elfogadja a távközlő eszközök alkalmazását az adásvételi szerződés megkötésénél. A vevőnek az adásvételi szerződéssel kapcsolatban a távközlő eszközök használatából kifolyólag keletkezett költségeit (az internetes kapcsolat költségei, telefonhasználat költségei) a vevő saját maga téríti.

4. AZ ÁRU ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az áru árát és az adásvételi szerződés szerint kiszállított áru kézbesítésével kapcsolatos esetleges költségeket a vevő a következő módon térítheti meg az eladó számára:

- készpénzben, postai utánvéttel történő szállítás esetében, az árunak a vevő által az adásvételi szerződésben  meghatározott helyen történő átvétellel;

- készpénz alkalmazása nélkül, banki átutalással az összeg a vevőnek a FIO banka által vezetett 2100800952 / 2010, számú banki számlájára (a továbbiakban „az eladó banki számlája“).

4.2. A vevő a vételárral együtt köteles megtéríteni az eladónak a csomagolás és a kiszállítás költségeit is, a szerződés szerinti összegben. Amennyiben az kifejezetten másként nem szerepel a továbbiakban a vételár alatt az áru kiszállítással kapcsolatos költségei is értendők.

4.3. Készpénzben történő fizetés esetén vagy utánvéttel történő fizetésnél a vételár kifizetése az áru átvételekor esedékes. Készpénz alkalmazása nélküli fizetés esetén a vételár kifizetésének a határideje az adásvételi szerződés megkötését követő 15. nap.

4.4. Készpénz alkalmazása nélkül történő fizetés esetén a vevő köteles oly módon megtéríteni az áru vételárát, hogy a fizetésnél feltünteti a az átutalás egyedi azonosítóját. Készpénz alkalmazása nélkül történő fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésének a kötelezettségét akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a vételár összege az eladó számláján jóváírásra kerül.

4.5. Az eladó, főként abban az esetben, ha a vevő részéről nem kerül sor a megrendelés utólagos megerősítésére (3.5 pont) jogosult kérni az egész vételár megtérítését, az árunak még a vevő részére történő elküldése előtt.

4.6. Az áru árából az eladó által a vevőnek nyújtott esetleges árengedmények kölcsönösen nem kombinálhatók.

4.7. Amennyiben az a kereskedelmi kapcsolatban megszokott vagy az általános és kötelező érvényű jogszabály által előírt, az eladó a vevőnek az adásvételi szerződés alapján történt fizetések tekintetében adózási okmányt - számlát állít ki. Az eladó nem szerepel a hozzáadottérték-adó nyilvántartásban. Az eladó a vevőnek az adózási okmányt - számlát - az áru árának megtérítése után állítja ki, amelyet elektronikus formában küld el a vevő elektronikus postacímére.

5. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a 40/1964 sz. törvény – a Cseh Polgári Törvénykönyv - és későbbi módosításai (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv“) 53. § 8. bekezdése szerint többek között a vevő kérése szerint kialakított, áru szállításra szóló szerződéstől nem lehet elállni, továbbá gyorsan romló, gyorsan elhasználódó vagy elöregedő termékek szállítására kötött szerződéstől sem, és audio- és videofelvétel vagy számítógépes program szállítására szóló adásvételi szerződéstől sem, amennyiben a fogyasztó ezek csomagolását megsértette, és újságok, folyóiratok adásvételi szerződésétől sem.

5.2. Amennyiben nem az 5.1. pontban feltüntetett eset, vagy nem olyan egyéb más eset áll fenn, amelynél a szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek, a Polgári Törvénykönyv 53. § 7. bekezdésével összhangban, jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, éspedig az áru átvételét követő tizennégy (14) napon belül. Az adásvételi szerződéstől történő elállást az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül kell az eladó számára kézbesíteni. A vevő az adásvételi szerződéstől történő elállást egyeben kívül elküldheti az eladó telephelyének a címére, vagy az eladó következő elektronikus postacímére: info@dmgmedical.eu.

5.3. A Kereskedelmi Feltételek 5.2. cikkelye szerinti szerződéstől történő elállás esetén az adásvételi szerződés az elejétől megszüntetésre kerül. Az árut a szerződéstől történő elállás eladó számára történő elküldése napjától számított 10 munkanapon belül vissza kell adni az eladónak. Az árut az eladónak sértetlen és használatlan állapotban kell visszaadni, és lehetőleg az eredeti csomagolásban.

5.4. Az áru vevő által történő visszaküldése napján számított tizenöt (15) napon belül az eladó a Kereskedelmi Feltételek 5.3 pontja szerint jogosult átvizsgálni a visszaküldött árut, főleg annak megállapítása céljából, hogy a visszaküldött áru nem sérült-e meg, nem kopott-e meg vagy részlegesen nem használódott-e el.

5.5. A szerződéstől a Kereskedelmi Feltételek 5.2 pontja szerinti elállás esetén az eladó a vételárat az áru átvizsgálása határidejének lejárta után tíz (10) napon belül a Kereskedelmi Feltételek 5.4 pontja szerint visszaadjaküldi a vevőnek, legkésőbb azonban az adásvételi szerződéstől történő elállás kézbesítését követő harminc (30) napon belül, éspedig készpénz alkalmazása nélkül,  a vevő által megjelölt banki számlára történő átutalással. Az eladó úgyszintén jogosult készpénzben visszaadni a vételárat, már az áru vevő által történő visszaadásánál.

5.6. A vevő tudomásul veszi, hogy ha a vevő által visszaküldött áru megsérült, megkopott vagy részlegesen elhasználódott, az eladónak a vevővel szemben jogosultsága keletkezik a számára keletkezett kár megtérítésére. A keletkezett kár megtérítésének az igényét az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vevőnek a vételár visszaadása iránti igényével szemben.

5.7. Amennyiben az áruval együtt ajándék is átadásra került a vevő számára, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződés olyan megszüntetési feltétellel van megkötve, hogy ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékra szóló ajándékozási szerződés hatályát veszti és a vevő köteles az áruval együtt az átadott ajándékot is visszaküldeni az eladónak.

    

6. AZ ÁRU KISZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

6.1. Amennyiben az adásvételi szerződésben másként nem szerepel, az áru kézbesítésének a módját az eladó határozza meg. Abban az esetben, ha a fuvarszerződés a vevő igényeinek megfelelően kerül megkötésre, a vevő viseli ezen kiszállítási módnak a kockázatát és az esetleges, ezzel a kiszállítási móddal kapcsolatos pótköltségek térítését.

6.2. Amennyiben az eladó az adásvételi szerződés szerint az árut köteles a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a vevő köteles az árut a kiszállításkor átvenni. Amennyiben a vevő az árut a kiszállításkor nem veszi át, az eladó jogosult 1000,- Ft (szavakkal ezer forint) összegű raktározási díjat felszámítani vagy a vevő jogosult elállni a szerződéstől.

6.3. Abban az esetben, ha a vevő oldalán keletkezett okokból kifolyólag az árut ismételten kézbesíteni kell, vagy a megrendelésben feltüntetettől eltérő módon, a vevő köteles megtéríteni az áru ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket, illetve, a kézbesítés más módjával összefüggő költségeket.

6.4. A vevő az árunak a kiszállítást végző személytől történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának a sértetlenségét és bármilyen rendellenesség előfordulása esetén köteles azt halasztás nélkül bejelenteni a szállítónak. A csomagolás olyan sérülésének észlelése esetén, amely a küldeménybe történő jogosulatlan behatolásról tanúskodik, a vevő a kiszállítótól nem köteles átvenni a küldeményt. A vevő a szállítólevél aláírásával megerősíti, hogy az árut tartalmazó küldemény csomagolása sértetlen volt.

6.5. A feleknek az áru kiszállításával kapcsolatos további jogai és kötelességeit az eladó további, külön szállítási feltételei szabályozhatják, ha ilyen az eladó által kiadásra került.

7. FELELŐSSÉG AZ ÁRU HIBÁIÉRT, GARANCIA

7.1. A szerződő feleknek az eladónak az áru hibája miatti felelőssége tekintetében meglévő jogait és kötelezettségeit, beleértve az eladó garanciális felelősségét is, a vonatkozó, általános és kötelező érvényű előírások szabályozzák (főleg a polgári törvénykönyv 612. és egyéb paragrafusai).

7.2. Az eladó a vevőnek felelős azért, hogy az eladott áru megfeleljen az adásvételi szerződésnek és főleg azért, hogy az áru hibátlan legyen. Az adásvételi szerződéssel való megfelelőség alatt értendő, hogy az eladásra szánt termék a szerződésben meghatározott, az eladó, gyártó vagy annak képviselője által leírt, vagy az általuk készített reklám alapján elvárt minőséggel és használati értékkel rendelkezik, esetleg olyan minőséggel vagy használati értékkel bír, amely ilyen fajta terméknél megszokott, és hogy megfelel a jogszabályi előírások követelményeinek, azoknak megfelelő mennyiségű, mértékű vagy súlyú, és megfelel azon használati célnak, amelyet az eladó a termék használati céljaként feltüntet vagy amely célra a termék rendszerint használatos.

7.3. Abban az esetben, ha az áru a vevő által történt átvételénél nem felel meg az adásvételi szerződésbe foglaltaknak (a továbbiakban „ellentétes az adásvételi szerződésben foglaltakkal“), a vevőnek jogában áll, hogy az eladó ingyenesen és felesleges halasztás nélkül az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba hozza az árut, éspedig a vevő igényének megfelelően, vagy az áru cseréjével, vagy annak megjavításával; amennyiben az ilyen eljárásra nincs lehetőség, a vevő az árból arányos árengedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a vevőnek az áru átvétele előtt tudomása volt arról, hogy az áru minősége ellentétes az adásvételi szerződésben foglaltakkal, vagy az adásvételi szerződéssel való ellentétes állapotot saját maga idézte elő. 

7.4. A vevő azon jogait, amelyek az eladónak az áru hibája miatti felelősségéből származnak az eladónál juttatja érvényre, a következő címen:  Teplická 284/12, 190 00 Praha 9, Cseh Köztársaság.  A reklamáció bejelentésének az időpontjaként azt az időpontot kell tekinteni, amikor az eladó a vevőtől átvette a reklamált árut.

8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vevőre az áruhoz fűződő tulajdonjog az áru teljes vételárának a megfizetésével száll át. 

8.2. A vevő tudomásul veszi, hogy az áruház webes felületét képező szoftverek és a webes felület  további elemei (beleértve a kínálatban szereplő áruk fotóit is) szerzői jogi védelem alatt állnak. A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy semmi olyan tevékenységet nem fog végezni, amely számára vagy harmadik személy számára lehetővé tenné az áruház szoftvereibe történő jogosulatlan behatolást vagy az áruház szoftvereinek, vagy a szoftvereknek az áruház webes felületét képező további részei jogosulatlan használatát.

8.3. A vevő az áruház webes felületének a használatánál nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek vagy olyan egyéb eljárások használatára, amelyek negatív hatást gyakorolhatnak az áruház webes felületének az üzemelésére. Az áruház webes felülete csak olyan terjedelemben használható, amely nem csökkenti az eladó többi ügyfelének a jogait és amely összhangban van a webes felület használatának a céljával.

8.4. Az eladót a vevővel szemben a Polgári Törvénykönyv 53.a § 1 bekezdése értelmében nem köti semmiféle viselkedési kódex alkalmazása.

8.5. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem tartozik semmilyen felelőséggel a weboldalra harmadik személyek által történt behatolás következtében, vagy a weboldal felhasználási céljával ellentétes módon történő használata következtében keletkezett hibákért.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS KERESKEDELMI KÖZLEMÉNYEK KÜLDÉSE

9.1. A vevő - mint természetes személy - személyes adatainak a védelmére a személyes adatokról szóló 101/2000 számú törvény és későbbi módosításainak rendelkezései vonatkoznak.

9.2. A vevő jóváhagyja a következő személyes adatainak a feldolgozását: vezeték- és keresztnév, lakcím, elektronikus posta címe és telefonszáma (a továbbiakban együtt, mint „személyes adatok“).

9.3. A vevő jóváhagyja személyes adatainak eladó által történő feldolgozását, éspedig az adásvételi szerződésből származó jogok és kötelességek megvalósításának, a felhasználói számla vezetésének és a vevő részére tájékoztatások és üzleti közlések küldésének a céljaira.

9.4. A vevő tudomásul veszi, hogy a személyes adatait (a regisztrációnál, a felhasználói számlájában, az áruház webes felületén elküldött rendelésnél) köteles helyesen és a valóságnak megfelelően feltüntetni és fölösleges halasztás nélkül köteles tájékoztatni az eladót a személyes adatainak a változásáról.

9.5. Az eladó a vevő személyes adatainak a feldolgozásával  harmadik személyt, mint adatfeldolgozót bízhat meg. Az áru kiszállítását végző személyeken kívül a vevő előzetes beleegyezése nélkül a személyes adatok eladó által harmadik személyek részére nem kerülnek átadásra. 

9.6. A személyes adatok meghatározatlan ideig  kerülnek tárolásra. A személyes adatok elektronikus formában, automatizált módszerrel vagy nyomtatot formában, nem automatizált módszerrel lesznek feldolgozva.

9.7. A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak és tájékoztatásban részesült arról, hogy a személyes adatok átadása önkéntes módon történik.

9.8. Abban az esetben, ha a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó (9.5 pont) a személyes adatait oly módon kezeli, amely ellentétes a vevő magánéletének és személyének a védelmével vagy a ellentétben áll a törvénnyel, főleg, ha a személyes adatai pontatlanok azok feldolgozásának a céljához, lehetőségében áll:

9.8.1. magyarázatot kérni az eladótól vagy az adatfeldolgozótól,

9.8.2. követelheti, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó szüntesse meg az ilyen állapotot. Ez főleg a személyes adatok blokkolásával, kijavításával, kiegészítésével vagy megsemmisítésével történhet . Amennyiben a vevőnek az előző mondat szerinti kérdése jogosultnak minősül, az eladónak vagy adatfeldolgozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie a helytelen állapotot. Amennyiben az eladó vagy az adatfeldolgozó nem tesz eleget a kérésnek, a vevőnek jogában áll ez ügyben közvetlenül a Személyes adatok védelme Hivatalához fordulni. A jelen rendelkezés nem érinti a vevő azon jogát, hogy az indítványával közvetlenül a Személyes adatok védelme Hivatalához forduljon. 

9.9. Amennyiben a vevő tájékoztatást kér a személyes adatainak a feldolgozásáról, az eladó köteles részére megadni ezt a tájékoztatást. Az eladó az előző mondat szerinti tájékoztatás nyújtásáért arányos mértékű ellentételezést kérhet, amely nem haladhatja meg a tájékoztatás nyújtásához feltétlenül szükséges költségeket.

9.10. A vevő jóváhagyja az eladó árujával, szolgáltatásaival vagy vállalatával összefüggő tájékoztatásoknak a vevő elektronikus címére történő küldésével, továbbá, jóváhagyja üzleti tájékoztatóknak az eladó által a vevő elektronikus címére történő küldését.

10. KÉZBESÍTÉS

10.1. Eltérő megállapodás híján, az adásvételi szerződéssel összefüggő összes levelezést a másik szerződő fél részére írásos formában kell elküldeni, éspedig elektronikus formában, személyesen vagy ajánlott levélben, postai szolgáltató vállalaton keresztül (a levél feladójának a választása szerint).  A vevő számára a kézbesítés a felhasználói számláján feltüntetett elektronikus postacímére történik.

10.2. Az üzenetek kézbesítettnek tekintendők:

10.2.1. elektronikus postával történő küldés esetén az üzenetnek a beérkező levelek szerverére történő megérkezésének időpontjában; az elektronikus posta útján elküldött üzenetek integritása tanúsítvánnyal biztosítható,

10.2.2. személyesen, vagy postai szolgáltató által történő kézbesítés esetén a küldeménynek a címzett által történő átvételének az időpontjában,

10.2.3. személyesen, vagy postai szolgáltató által történő kézbesítés esetén a küldemény átvétele címzett (illetve a nevében átvételre jogosult személy) által történő elutasításának az időpontjában,

10.2.4. postai szolgáltató által történő kézbesítés esetén, amelynél a küldemény a postai szolgáltatónál kerül elhelyezésre és a címzettet a szolgáltató felszólítja az elhelyezett küldemény átvételére, az átvételre szolgáló tíz (10) napos határidő leteltével, és ez érvényes abban az esetben is, ha a címzett a küldemény elhelyezéséről nem szerzett tudomást.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő jogviszony vagy az adásvételi szerződés megkötésével létrejött jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodtak abban, hogy ezen viszonyok szabályozására a cseh jogrend érvényes. Ez nem érinti a fogyasztónak az általános és  kötelező érvényű jogszabályokból eredő jogait.

11.2. Az eladó az áru árusítására egyéni vállalkozói engedély alapján jogosult és az eladó tevékenysége semmilyen más  engedélyezéshez nem kötött. Az egyéni vállalkozás ellenőrzését az illetékes vállalkozásügyi hivatal végzi, saját hatáskörében.

11.3. Amennyiben a Kereskedelmi Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan volna, vagy azzá válna, az érvénytelen rendelkezések helyébe olyan rendelkezés lép, amely leginkább megközelíti az érvénytelen rendelkezés értelmét.  Valamely rendelkezés érvénytelenné vagy hatálytalanná válása nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy a Kereskedelmi Feltételek módosítása vagy kiegészítése csak írásos formában lehetséges.

11.4. Az adásvételi szerződést, beleértve a Kereskedelmi Feltételeket is az eladó elektronikus formában archiválja, és más számára nem elérhető.

11.5. Az eladó elérhetőségi adatai: kézbesítési cím: DMG MEDICAL, s.r.o. Teplická 284/12, 190 00 Praha 9, elektronikus postacím: info@dmgmedical.eu.

Kelt Prágában, 2015.8.1-én, DMG MEDICAL s.r.o.

 
We use cookies for the proper functioning of our website and its functions. With the help of cookies, we also, for example, remember your preferred language, increase the relevance of the displayed ads for you, calculate the number of visits to the site and remember your settings made on the site.